บริษัท เอ็มเทคโฮม จำกัด มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ก่อสร้างบ้านพักศัย มากกว่า 10 ปี 
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย โดยใช้ความซื่อสัตย์ สุจริตในอาชีพ
การันตีด้วยผลงานการก่อสร้างบ้านพักอาศัยมากกว่า 100 หลังเป็นการยืนยัน
นี่คือ ผลงานบางส่วนของเรา เอ็มเทคโฮม รับสร้างบ้าน สร้างจริง เสร็จจริง ราคาไม่แพง